FRANCHISING

Franchise, kurulum, uygulama ve takip adına değerlendirildiğinde, ülkelerde marka sahipleri ve yatırımcılar tarafından farklı algınmaktadır. Marka sahibi ve yatırımcı adına franchise bir evliliktir. Zira marka sahibi işletmelerin bilgi, birikim, vizyon ve markalaşma hedefini, tecrübesini yatırımcı ile paylaşmasıdır.

Markalar, şirketlerin kalite ve tecrübelerine dair oluşturdukları soy adlarıdır. Yatırımcılar bir sisteme dahil olduğunda o markanın soyadının gerekliliklerini, tecrübe ve birikimlerine inandıklarını, eğitsel ve işletsel sistemin gerekliliklerini yerine getireceklerini, işinin başında durarak gerekli hassasiyet ve disiplinde mağazalarını yönetecekleri taahhüdünü, marka sahibine sağlamalıdır.

Buna bağlı olarak da marka sahibi de,  yatırımcıya gerekli desteği sağlamalıdır. Eğitimi, bilgi, imalat gücü ve pazarda fark yaratma yetisini geliştirerek, yatırımcısının yanında olmalıdır. Sistem içinde marka ve yatırımcı gelişen gerekliliklere göre kendini geliştirmeli, hedeflerini yükseltmeli ve gerekli çaba doğrultusunda çalışmalıdır.

Aksi takdirde başta ya da sonrasında Franchise sistemleri işletsel ve kurulum aşamaları evrelerini, tam olarak tamamlamadan veyahutta gerekli alt yapı sistemleri oluşturulmadan mağazalaşma evresine girildiğinde, istenmeyen üzücü başarısız örnekler sıralanmaktadır.

Focaccaia bu noktada franchise sistemini;

Araştır + Karar Ver + Sonra Focaccia'ya Ulaş

Sisteme Tabi Ol + Değişime ve Gelişime Açık Ol + İsteklerini Paylaş + Koş Merkezi de Zorla

Focaccia Ürünleri kadar taze, sıcak ve sevgi dolu ve heyecanla işinin başında ol = BAŞAR

der.

Başarı tesadüf değildir. İşinizin başında durup gereğini yapar konuklarınızı keyifle ağırlar ve sürekli gelişime açık olursanız başarı sizindir.

Marka başarımız hakkında, şehir efsaneleri duymaktayız, sırlarımızı burada paylaşmaktan mahsur görmüyoruz. İçimizi çok seviyoruz. Büyük sistem cümleleri kurmayı da sevmiyoruz, uygulamayı seviyoruz. Enerjinizi çalışma azmi ile birleştirip, farklı fikirlere açık olduğunuzda, konuklarınızla empati kurarak mağaza ve imalat parametrelerinizde gerekeni yaptığınızda sistem kendiliğinden gelişen bir kurgudur.

Her kademedeki çalışma arkadaşlarımız ayrı ayrı çok kıymetlidir. Başarı toplam kalite yöntemi ile bir ekip olarak başarıldığında kutlama muazzam olur. İşte Focaccaia Sistemini, insanların tavır, karakter ve hayata olan enerjileri kurar. Bazı büyük adımları atabilmek için, dinlemek, konuşmaktan önemlidir. 

Yaptığınız işten keyif almak anahtar cümledir. Takım arkadaşları ve yatırımcılar adına da empati kurmak ve yol haritasını karşındakine, kendinle eş değer vermek gereğini yapmak, aynı empatiyi takım arkadaşları yatırımcılar, tedarikçilerin de merkeze gösterdiği bir sistemdir Focaccaia Markasını yaratan güç.